Όπως ανέφερε ο υπ. Εργασίας κος Ιωάννης Βρούτσης, για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των λογιστών, σχεδιάστηκε χρονοδιάγραμμα για:
1) Για υποβολή εντύπων επιχειρήσεων & εργαζομένων με βάση το ΑΦΜ
2) Χρονικό διάστημα διορθώσεων
3) Χρόνους καταβολής των 800€ (τρεις φάσεις)
Θα εκδοθεί όπως σημείωσε άμεσα σχετική εγκύκλιος. Δείτε παραπάνω το χρονοδιάγραμμα όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό.