ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Αναστολή καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ, μέχρι την 30/4/2020.
 • Δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη Δ.Ο.Υ και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Προϋπόθεση για αυτό είναι να τηρηθούν τα λεγόμενα της εγκυκλίου Ε.2056/2020 ανάλογα με τους ΚΑΔ της επιχείρησης, αλλά και την κατηγορία βιβλίων που τηρεί.
 • Αναγκαία προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία είναι να έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Φεβρουαρίου ανεξαρτήτως αν δικαιούνται αναστολής πληρωμής.
 • Δυνατότητα έκπτωσης 25% των βεβαιωμένων οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ το μήνα Απρίλιο, εάν καταβληθούν έως 30/04/2020.
 • Για τους εργαζόμενους υπάρχει η δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την Δ.Ο.Υ για 4 μήνες.
 • Δυνατότητα έκπτωσης του 25% για τους εργαζόμενους που έχουν μπει σε προσωρινή αναστολή εργασίας εάν καταβάλουν τις βεβαιωμένες οφειλές έως 30/04/2020.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, έως 31/10/2020.
 • Δυνατότητα αναστολής δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 31/07/2020.
 • Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις:

 • Αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου, σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020.
 • Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • Δυνατότητα αναστολής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο έως 31/07/2020.

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Έκπτωση 40% επί του ενοικίου επαγγελματικής στέγης για τον μήνα Απρίλιο για τις πληγείσες επιχειρήσεις. Το μέτρο ίσχυε και για τον μήνα Μάρτιο για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.
  – Το δικαίωμα μείωσης του 40% το έχουν και οι εργαζόμενοι εφόσον το ακίνητο που μισθώνουν είναι 1η κατοικία.
  – Μείωση 40% των ενοικίων των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη εφόσον είναι εξαρτόμενα τέκνα εργαζομένων των ως άνω επιχειρήσεων.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού – δώρο Πάσχα – άνεργοι:

 • Ποσό 800€ για 45 ημέρες για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής (πλην ΑΕ) που δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους.
 • Δυνατότητα καταβολής του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 εφόσον έχουν εργαζόμενους.
 • Ποσό 800€ για τους εργαζόμενους για 45 ημέρες με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού.
 • Καταβολή του Δώρου Πάσχα μέχρι 30/06/2020 με πληρωμή από το δημόσιο του ποσοστού του για το διάστημα όπου ο εργαζόμενος βρίσκεται σε αναστολή.
 • Ποσό 800€ για όσους έχουν απολυθεί ή έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς από 1η έως 20 Μαρτίου 2020.
 • Παράταση για 2 μήνες του επιδόματος ανεργίας για όσους είχαν το δικαίωμα επιδότησης και το οποί έληξε ή είχε λήξει το 1ο τρίμηνο του 2020.
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400€ σε μακροχρόνια ανέργους που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή από 01/04/2019.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

 • Αναστολή για 3 μήνες:
  – Για προθεσμίες σε πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.
  – Για τα ενήμερα δάνεια
 • Αναστολή δόσεων κεφαλαίου (χρεολυσίων) απαιτητών από 17/03/2020 έως τουλάχιστον 30/09/2020 (με κανονική καταβολή συμβατικών τόκων) για τα ενήμερα δάνεια έως 31/12/2019.
 • Κάλυψη των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο (αναμένεται σχετική ΠΝΠ).
 • Αναστολή εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία για συναλλαγματικές, επιταγές κτλ.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

 • Ενίσχυση, ύψους 1 δισ. ευρώ, με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν. Ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου.
 • Διάθεση 1,8 δισ. από το Επενδυτικό Ταμείο.
 • Επιπλέον αναμένουμε χορηγήσεις δανείων για κεφάλαιο κίνησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για νέα επιχειρηματικά δάνεια.
 • Αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στα ως άνω μέτρα είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί. Το ζητούμενο βέβαια είναι η επόμενη μέρα, η μετά-κορωνοϊό εποχή και αναφέρομαι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον μεγαλύτερο σήμερα εργοδότη της χώρας με πάνω από 2.000.000 εργαζομένους. Το σημαντικότερο πρόβλημα που οι ίδιες επιχειρήσεις αναφέρουν, είναι η έλλειψη ρευστότητας. Η έγκαιρη απόφαση της κυβέρνησης για τη λήψη εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, έχει βοηθήσει και την Ελληνική κοινωνία και την οικονομία να αποφύγουν τα χειρότερα. Η έγκαιρη και ακόμα πιο γενναιόδωρη απόφασή της, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα βοηθήσει την ανόρθωση της Ελληνικής οικονομίας και τη διατήρηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

 

Πηγή: e-forologia