• «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»
 •            επιχορήγηση 14.800€ – ΕΝΕΡΓΟ

 • «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»
 •          από 80.000€ έως 400.000€ /επιδότηση έως 60% – ΕΝΕΡΓΟ

 • «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
 •       από 40.000€ έως 400.000€ / επιδότηση έως 60% – ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 • «Ενίσχυση Υφιστάμενων και Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»
 •               από 20.000€ έως και 100.000€ / Ποσοστό επιδότησης 70% – ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 • «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση»
 •        από 30.000€ έως 200.000€ /επιδότηση έως 50% – ΕΝΕΡΓΟ σε όλες τις Περιφέρειες εκτός Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

 • «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
 •        από 18.000€ έως 30.000€ /επιδότηση έως 60% – ΕΝΕΡΓΟ σε όλες τις Περιφέρειες εκτός Αττικής και Νοτίου Αιγαίου