Μισθωτοί – Συνταξιούχοι – Αγρότες Άγαμοι χωρίς τέκνα – Σήμερα 8636 – Επόμενο έτος 5683 Έγγαμος με ένα τέκνο – Σήμερα 8863 – Επόμενο έτος 5909 Έγγαμος με δύο τέκνα – Σήμερα 9090 – Επόμενο έτος 6136 Έγγαμος με τρία…