Στις 31 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων στα ακίνητα.

Παραθέτουμε ένα σύντομο οδηγό για τη δήλωση διορθώσεων προς τους ΟΤΑ – Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/ να λύσουν το σταυρόλεξο της δήλωσης των «ξεχασμένων» τετραγωνικών ακολουθώντας τα παρακάτω 10 σημεία:

  1. Με κλικ στην κατηγορία «Ηλεκτροδοτούμενα» γίνονται διορθώσεις στα τετραγωνικά για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που είχαν δηλωθεί με ελλιπή τετραγωνικά.
  2. Με κλικ στην κατηγορία «Μη ηλεκτροδοτούμενα» διορθώνονται:

– Επιφάνειες κτισμάτων με κομμένη παροχή ρεύματος λόγω διακοπής και όχι οφειλής.

– Επιφάνειες κτισμάτων που δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία.

– Επιφάνειες κτισμάτων, αποπερατωμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.

– Επιφάνειες οικοπέδων που δεν έχουν δηλωθεί στον δήμο για επιβολή ΤΑΠ.

3. Ο ρόλος του Ε9: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, μόλις επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα, έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν εάν η επιφάνεια για κάθε ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους όπως αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 είναι η ίδια με τα όσα έχουν δηλωθεί στον οικείο δήμο και τον ΔΕΔΗΕ. Το Ε9 είναι το κλειδί για τη δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών. Οι ιδιοκτήτες που θα διαπιστώσουν διαφορές θα πρέπει να δηλώσουν στους δήμους τα ίδια ακριβώς τετραγωνικά μέτρα για τα ακίνητά τους όπως αυτά εμφανίζονται στο Ε9. Στην περίπτωση που οι πολίτες διαπιστώσουν λάθη στην επιφάνεια των ακινήτων που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9, καλό είναι να διορθώσουν πρώτα τα στοιχεία στο Ε9 και μετά να γίνουν οι διορθώσεις στους δήμους.

4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Αρκεί να δηλωθεί από έναν ιδιοκτήτη.

5. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός σχεδίου και εντός οικισμού θα πρέπει να τα δηλώσουν ώστε οι δήμοι να μπορούν να τους στέλνουν κάθε έτος ειδοποίηση για την καταβολή του ΤΑΠ.

6. Στην πλατφόρμα δηλώνονται και τα εκτός σχεδίου κτίσματα.

7. Αν πρόκειται για κλειστούς βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, πάρκινγκ), που συνιστούν διαιρεμένη ιδιοκτησία, οφείλονται τέλη και φόρος, οπότε, κατά γενική αρχή, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση.

8. Η δήλωση μέσω της πλατφόρμας αφορά μόνο τη διόρθωση της επιφάνειας του ακινήτου, σύμφωνα με την πραγματική του κατάσταση. Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της χρήσης του ακινήτου μέσα από την πλατφόρμα.

9. Αν τα τετραγωνικά μέτρα του Περιουσιολογίου (Ε9) είναι λιγότερα από αυτά που είναι δηλωμένα στο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να γίνει διόρθωση μέσω της πλατφόρμας. Η διαφορά θα εμφανίζεται αρνητική.

10. Για διόρθωση ενός ακινήτου, το οποίο στο Ε9 είναι καταχωρισμένο σε δύο ξεχωριστές γραμμές (λόγω διαφοράς του ποσοστού «πλήρους κυριότητας» και «επικαρπίας»), θα πρέπει να επιλέξετε «Εξαίρεση από έλεγχο διαφοράς τ.μ.» σε ένα από τα δύο ακίνητα που θα έρθουν αυτοματοποιημένα στη δήλωσή σας.