Στις τελευταίες συνεντεύξεις στελεχών της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού εργασίας αναφέρθηκαν τα εξής για πρόστιμα που πρόκειται να επιβληθούν:

Υπουργός Χαρδαλιάς: Εφόσον σε περίπτωση ελέγχου αποδειχθεί ότι πολίτης που μετακινείται με βεβαίωση εργοδότη δεν απασχολείται σε αυτόν, θα επιβάλλεται στον εργοδότη το πρόστιμο της προβλεπόμενης κύρωσης περί ανασφάλιστων εργαζομένων (ήτοι 10.500 ευρώ) και στον φέροντα τη βεβαίωση θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Ο υπουργός κάλεσε όλες τις εταιρείες να ελέγξουν ξανά τις βεβαιώσεις τύπου «Α» και να αποσύρουν όσες έχουν διατεθεί σε εργαζομένους οι συμβάσεις των οποίων έχουν ανασταλεί και να το πράξουν άμεσα.

Υπουργός Βρούτσης: Θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.200 ευρώ σε εργοδότες αν απασχολούν εργαζόμενους με αναστολή συμβάσεων. Το σύστημα Εργάνη σηκώνει πάνω του όλη την εθνική προσπάθεια ελάφρυνσης επιχειρήσεων και εργαζόμενων, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ήδη υλοποιούνται οι πληρωμές προς επιχειρήσεις και εργαζόμενους.