Άνοιξε η πλατφόρμα με τις οδηγίες και τους τρόπους μετακίνησης των πολιτών: https://forma.gov.gr/#sms

Επίσης,

Σε πιλοτική λειτουργία η πύλη gov.gr για την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την εξουσιοδότηση: https://www.gov.gr