Νέος Χάρτης Μισθών – Επιδομάτων
Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% και την κατάργηση του υποκατώτατου για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, η μισθολογική πραγματικότητα, διαμορφώνεται ως εξής:

 
Αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Φεβρουαρίου 2019
Κατώτατος μισθός μέχρι 31.01.2019

Υπάλληλοι

586,08€

Εργατοτεχνίτες

26,18€

Κατώτατος μισθός από 01.02.2019

Υπάλληλοι

650,00€

Εργατοτεχνίτες

29,04€

Καταργείται ο λεγόμενος υποκατώτατος μισθός και το υποκατώτατο ημερομίσθιο για τους νέους έως 25 ετών. Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και το νέο αυξημένο κατώτατο ημερομίσθιο θα ισχύουν από 1η Φεβρουαρίου χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.
Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών μέχρι 31.01.2019

Μεικτά

Υπάλληλοι

510,95€

Εργατοτεχνίτες

22,83€

Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών από 01.02.2019

Υπάλληλοι

650,00€

Εργατοτεχνίτες

29,04€

Με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται και οι διαμορφωμένες τριετίες ως εξής:
Υπάλληλοι

Χωρίς τριετία

1 τριετία

2 τριετίες

3 τριετίες

Κατώτατος μισθός μέχρι 31.01.2019

586,08€

644,69€

703,29€

761,91€

Κατώτατος μισθός από 01.02.2019

650,00€

715,00€

780,00€

845,00€

Εργατοτεχνίτες

Χωρίς τριετία

1 τριετία

2 τριετίες

3 τριετίες

4 τριετίες

5 τριετίες

6 τριετίες

Κατώτατο ημερομίσθιο μέχρι 31.01.2019

26,18 €

27,49 €

28,80 €

30,11 €

31,42 €

32,73 €

34,03 €

Κατώτατο ημερομίσθιο από 01.02.2019

29,04€

30,49€

31,94€

33,40€

34,85€

36,30€

37,75€

Αυξάνονται συνολικά 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό:

τακτικής επιδότησης ανεργίας,
επίσχεσης εργασίας,
μακροχρόνια ανέργων,
ειδικό εποχικό,
ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας,
ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας,
αφερεγγυότητας του εργοδότη,
διαθεσιμότητας,
παροχή προστασίας της μητρότητας,
μαθητείας,
ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ,
πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,
ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων,
ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών,
επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών,
επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων,
επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών,
επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών,
βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ,
βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ,
άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι,
προγράμματα απασχόλησης.
Επίδομα ανεργίας

Στα 400 ευρώ το μηνα θα διαμορφωθεί το επίδομα ανεργίας από 1η Φεβρουαρίου αντί 360 ευρώ που είναι σήμερα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.

Αναλυτικότερα, το επίδομα ανεργίας θα διαμορφωθεί στα:

– 440 για δικαιούχο με ένα ένα προστατευόμενο μέλος

– 480 για 2 προστατευόμενα μέλη

– 520 για 3 προστατευόμενα μέλη

– 560 στα 4 προστατευόμενα μέλη

– 600ευρώ για 5 προστατευόμενα μέλη και

– 640 ευρώ για δικαιούχο με 6 προστατευόμενα μέλη.

Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται, σε μηνιαία βάση, αλλά υπολογίζεται σε ημερήσια επιδόματα που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, κοντά στα 29 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Πηγή: κωστας βασιλειαδης