Σήμερα αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων για τη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα