Ελεύθεροι επαγγελματίες του πρ. ΟΑΕΕ : 220 ευρώ το μήνα για ΕΦΚΑ και συνεισπρατόμενα (ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ).

1η ταχύτητα : Ελεύθεροι επαγγελματίες πρ. ΟΑΕΕ (έμποροι, αυτοκινητιστές κ.α.)
Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος υπέρ ανεργίας (ΟΑΕΔ) ΣΥΝΟΛΟ
1 155 5 50 10 220
2 186 6 60 10 262
3 236 6 60 10 312
4 297 6 60 10 373
5 369 6 60 10 435
6 500 6 60 10 576

Αγρότες του πρ. ΟΓΑ : στα 119 ευρώ το μήνα για ΕΦΚΑ και υγεία.


5η ταχύτητα : Αγρότες
2020 2021 2022
Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος ΣΥΝΟΛΟ Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος ΣΥΝΟΛΟ Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος ΣΥΝΟΛΟ
1 87 3 29 119 1 89 3 29 121 1 91 3 29 124
2 104 3 35 143 2 107 3 35 146 2 110 3 35 148
3 132 3 35 171 3 136 3 35 174 3 139 3 35 178
4 166 3 35 205 4 171 3 35 210 4 175 3 35 214
5 207 3 35 246 5 212 3 35 251 5 218 3 35 256
6 280 3 35 319 6 288 3 35 326 6 295 3 35 334